Stanislava Taraškevičiūte-Žebraitienė

Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija 2011 metais išleido albumą „Stanislava Taraškevičiūtė-Žebraitienė.

zebraitiene zebraitienė

Albumo įžanginiame žodyje tapytoja Stanislava Taraškevičiūtė Žebraitienė ir menotyrininkė Daiva Beliūnienė rašo : „Gimė Stanislava 1939 metais Šiaulių apskrities Šiaulėnų valsčiaus Krutinės kaime ūkininkų šeimoje.
Skurdi buitis ir sunkus darbas kolūkyje vertė jos tėvų šeimą suktis iš paskutiniųjų, todėl tėvelis mokėjo ir iš medžio drožti, ir krepšius pinti, ir virves sukti. Visa tai pritaikydavo buityje. Mamytė siūdavo. Dar besimokydama Odynės, vėliau Nirtaičių kaimo pradinėse mokyklose Staselė ne tik piešė, bet ir pradėjo drožinėti.
Vėliau Stanislava mokslą tęsė Varnionių septynmetėje mokykloje ir ją baigusi įstojo į Šiaulių meno mokyklą. Tačiau jos svajonei tuomet nebuvo lemta išsipildyti.
Ir tik 1994 metais išėjusi į pensiją ji jau laisvai galėjo atsiduoti savo aistrai tapyti. Siekdama įgyti meistriškumo, pradėjo lankyti Taurakalnio kultūros centro dailės studiją „Paletė“. Čia įgijo platesnį dailės pažinimą, tačiau liko ištikima sau.

2005 metais įstojusi į Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendriją, savo vietą kūrybiniame pasaulyje įtvirtino 2007 metais Kultūros ministerijos suteiktu meno kūrėjos statusu.“
Albumo „Stanislava Taraškevičiūtė Žebraitienė“ projekto autorė Ramutė Kraujalienė, sudarytoja Laimutė Fedosejeva.