Išleista 2009 - 2010 metais:

  Apie ką Sudarytojai Data / Leidėjai

Lietuvos ir pasaulio popieriauskarpinių menas

Šios knygos tikslas yra glaustai istoriografiškai aptarti senąją (nuo XVI a.) ir plačiau -1950-2010 m. Lietuvos popieriaus karpinių meno raidą, atskleisti jos sąlytį su kitų tautų kūryba. Per pastaruosius penkis dešimtmečius šios tautodailės šakos plėtotė, daugelio reiškinių dinamika, tradicijų puoselėjimas labiausiai atsiskleidė parodose, menininkų paskelbtuose autoriniuose albumuose, kataloguose. Leidinyje pristatyta 2009-2010 m. respublikinių, regioninių, personalinių parodų autorių kūryba. Knyga
iliustruota 24 pasaulio tautų karpiniais.

Knygoje-albume „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ pristatyti visi žymiausi Lietuvos karpytojai, aptarta jų kūryba, bei apžvelgta  Baltarusijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos,
Islandijos, Ispanijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kanados, Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Šveicarijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos, Vietnamo šalių karpinių menas. Knyga-albumas gausiai iliustruota menininkų kūriniais.

Feliksas Marcinkas


Recenzentai: Regina Merkienė, istorikė, etnologė, profesorė habilituota daktarė.
Alė Počiulpaitė, menotyros mokslų daktarė.
Knygą išleido
 Almanachas ,,Tautodailė ", 2010.-208.: iliustr.
Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija.

Leidinį rėmė Kultūros rėmimo fondas.

100 Emilijos Navickienės pirštinių

100 Emilijos Navickienės pirštinių

 Tautodailininkė Emilija Navickienė gimė 1934 m. liepos 16 d. Latveliškių kaime (Joniškio rajonas). Emilija nuo pat jaunystės siuvinėja, neria ir mezga. Jos darbeliai puošia šeimos namus, jais džiaugiasi vaikai ir anūkai. Pirštines tautodailininkė megzti pradėjo prieš 30 metų. Jų raštų Emilija ieško senose mezgimo knygose arba kuria pati. 2003 metais ji tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. Emilijos pirštinių yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus ir Skandinavijos šalių liaudies meno muziejai. Šiuo metu Emilija gyvena ir kuria Grigiškėse (Vilniaus miestas), o darbus eksponuoja sūnaus Klaido Navicko tautodailės dirbtuvėse – J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius. 2009 m.

100 Emilijos Navickienės pirštinių

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene