Petro Rūtės katalogas ,,Ant gyvenimo tako"

2010 m. vasarą Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos narys tapytojas Petras Rūtė išleido spalvotą 48 psl. 1989-2009 m. kūrybos katalogą

,,Ant gyvenimo tako". Leidinyje pateikta 57 reprodukuoti tapybos darbai iš maždaug 2000 nutapytų paveikslų per 20 kūrybinio darbo metų. Paimti jie iš pastarųjų metų personalinių parodų (mokslo ir technikos rūmuose Vilniuje, buvusio pranciškonų vienuolyno patalpose, 1997 m., Dailės galerijoje ,,Art optima", 2004 m. ir Mykolo Riomerio universitete, 2009 m.).

Dail. Stasio Jusionio mintys apie autorių.
Brandus, savitas kūrėjas

Meno kūrėjo statusą turintis dailininkas Petras Rūtė (g. 1934) gyvena ir kuria Vilniuje. Baigęs humanitarinius mokslus Vilniaus Universitete, reiškiasi poezijoje, prozoje ir vaizduojamajame mene. 1993-94 išleido knygas ,,Ant gyvenimo tako. Eilėraščiai", apysaka ,,Romutė ir Romasis. Gimnazistiškos meislės istorija". 1991-2005 surengta per 20 personalinių parodų. Aktyviai dalyvauja respublikoje rengiamose parodose. 1994 m. už paveikslų ciklą ,,Viską nusineša laikas" paskirta žymaus lietuvių dailininko Adomo Varno premija. 1994 su menininko kūryba susipažino Vokietijos meno gerbėjai.

Meno žinovai pabrėžia P.Rutės tapybos brandumą bei savitumą, simbolišką kūrybos kryptį, nuolatinį atsinaujinimą; dailininko kūrybai būdingi gausūs paveikslų ciklai. Jų temos ateina iš gilių pasamonės klodų ir suteikia erdvę filosofiniams apmąstymams. Menininkas sugeba pajungti sau artimas tapybos priemones tam. kad į kūrinį įrašytų savo fizines ir dvasines emocijas. Jis jautrus koloristas. Jo tapyba pasižymi estetine kultūra, originalia traktuote.

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene