2020 m. išleistas katalogas "Primityvioji tapyba" respublikinei konkursinei parodai Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

Parodos katalogas išleistas kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi. Projekto vadovė Ramutė Kraujalienė, sudarytoja  Edita Prelgauskienė, fotografas Gediminas Trečiokas, redaktorė Marytė Slušinskaitė, vertėja Monika Kisliakovaitė-Čaplikienė, maketuotoja Edita Gužaitė. 2020 m.

Apimtis – 128 psl.

Du įvadiniai straipsniai:  vienas bendras – Lietuvos nacionalinis  muziejus, kitas – Ramutės Kraujalienės. Straipsniai sutrumpinti, išversti į anglų kalbą. Kataloge pristatoma 56 autoriai ir jų sentencijos. Patalpintos 128 paveikslų spalvotos nuotraukos. Išleista 300 egzempliorių.