Alesienė Vida - tapyba aliejumi, grafika. Vilnius.
Andrejauskaitė Aurelija – tapyba akvarele. Vilnius
Araminienė Anelė  - medžio skulptūra, audimas. Utenos rajonas.
Babičienė Vita   -  rinktinės juostos. Vilnius
Banikonienė Marija  - margučių marginimas. Vilnius
Binkis Juozas   -  buitinė medžio drožyba. Širvintų rajonas
Bodiajus Valerijus – tapyba akvarele ( gyvena Anglijoje)
Boreišienė Ona Birutė  - megzti ir nerti rankdarbiai. Vilnius
Bražėnienė Odeta -  popieriaus karpiniai, grafika, margučiai. Utena
Budrikienė Alvirutė    - gintaro juvelyrika. Vilnius
Bugailiškis Jonas - medžio skulptūra, mediniai žaislai, muzikos instrumentai, inkilai. Vilnius
Butkutė Stanislava – tradicinės pirštinės. Vilnius
Čekelienė Janina – siuvinėjimas, mezgimas, nėrimas. Molėtų rajonas.
Davainis Šarūnas - gintaro juvelyrika. Vilnius
Družinskaitė  Nijolė Zita  - skiautiniai. Vilnius
Fabijonavičienė Rūta - tapyba
Fedosejeva Laimutė – popieriaus karpiniai, grafika. Vilnius
Giedrytė Vanda  - margučių marginimas. Vilnius
Glinskienė Eleonora –vytos tradicinės juostos. Vilnius
Gricius Mindaugas  - akmens skulptūra, paminklai. Vilnius
Gridziuška Julijanas  - kryždirbystė, buitinė medžio drožyba, juvelyrika. Širvintų rajonas
Grigoravičius Vytautas  - tapyba aliejumi. Vilnius
Grunda Jonas– medžio skulptūra. Ignalina
Guršnienė Virginija    - tapyba aliejumi. Vilnius
Gutauskienė Milda - juvelyriniai papuošalai. Vilnius 
Jakštas Juozapas  -  medžio dirbiniai : bareljefai, skulptūros. Švenčionių rajonas
Jankovski Michal   - medžio skulptūra. Vilnius
Janovskaja Elen – juvelyriniai dirbiniai. Vilnius
Jucienė Matilda Teresė – pintos ir vytos juostos. Vilnius
Juknevičius Sigitas – pynimas vytelėmis. Vilnius
Juodagalvytė Veronika  - tapyba aliejumi, grafika. Vilnius
Jurėnienė Nijolė - karpiniai, grafika, dirbiniai iš šiaudų, margučiai. Vilnius
Juškienė Irena Filomena – megztos riešinės. Vilnius
Juškytė Budrienė Nijolė  -  tradiciniai tekstilės dirbiniai. Vilnius
Kapčius Evaldas -  kalviški dirbiniai: saulutės, židinio įrankiai ir pan. Vilnius
Kasparavičiūtė Virginija  - siuvinėti tekstilės dirbiniai. Vilnius
Katauskas Savinijus  - grafika. Vilnius
Katinauskienė Irena - popieriaus karpiniai. Vilnius
Kelerienė Beatričė– tradicinė keramika. Vilnius
Kozubovskaja Ryšarda  - popieriaus karpiniai. Trakų rajonas
Kraujalienė Ramutė   - megztos, nertos tautinių drabužių detalės. Vilnius
Kriukelienė Monika   - rinktinės juostos, tautinių darbužių audeklai. Vilnius
Krivičienė Elena   - audiniai. Utenos rajonas
Kviklys Vidmantas  - medžio skulptūra. Vilnius.
Leimontas Valentas – tapyba akvarele. Vilnius
Levčenkienė Jolita – tapyba aliejumi. Utena
Liugienė Marytė  - šiaudiniai sodai. Vilnius
Lyvienė Kazimiera  - grafika. Vilnius
Malinauskas Povilas  - kryždirbystė, kalvystė, buitinė medžio drožyba. Širvintų raj.
Manelytė Saulė  - popieriaus  karpiniai. Zarasai
Martinaitytė Eugenija – tapyba aliejumi. Vilnius
Matulionis Robertas  - medžio skulptūra. Vilnius
Merkienė Irena-Regina – popieriaus karpiniai. Vilnius
Mickevičienė Birutė  - skiautiniai, delmonai, kepuraitės. Vilnius
Mickus Stasys – juvelyriniai dirbiniai. Vilnius
Mickuvienė Adelija – margučių marginimas. Vilnius
Mickuvienė Aldona  - rinktinės juostos. Vilnius
Mykolaitytė Janina  - pintos tradicinės juostos. Tauragė
Nainienė Matilda Miglė – mezginiai: staltiesės, rūbai.Vilnius
Navickas Klaidas   - popieriaus karpiniai, grafika. Vilnius
Norušis Kęstutis – kryždirbystė. Širvintos
Olšauskas Olegas  - vitražai. Vilnius
Orkinė Viktorija – juvelyriai dirbiniai. Vilnius
Paknys  Mindaugas - dirbiai iš odos. Vilnius
Paknytė Trečiokienė Vika - juvelyriniai dirbiniai. Vilnius
Paukštė Eugenijus  - juodosios keramikos dirbiniai: vazos, skulptūrėlės, dubenys. Vilnius
Paukštienė Eglė   - juodoji keramika: vazos, dubenys. Vilnius
Pavinskienė Ela - juvelyriniai dirbiniai. Vilnius
Petronis Pranas   - kryždirbystė,  medžio skulptūra. Vilnius
Poškuvienė Auksė – šilko tapyba: suknelės, palaidinukės, šaliai ir kt. Vilnius
Povilenskienė Vida   - pynimas vytelėmis. Vilnius
Pranckevičius Juozas – tapyba aliejumi. Vilnius
Praninskienė  Rasa  - mezginiai. Vilnius
Puodžiukas Kęstutis – juvelyriniai dirbiniai. Vilnius
Ramanauskas Narimantas – dirbiniai iš odos. Vilnius
Rimkus Eligijus  - buitinė medžio drožyba. Vilnius
Rožėnienė Saigūnė– popieriaus karpiniai. Biržai
Rutkauskas Mindaugas  - tradicinės keramikos dirbiniai. Vilnius
Sakalauskas Arūnas  - juvelyriniai papuošalai. Vilnius
Simonavičiūtė Lilija  - mezgimas: staltiesės, rūbai, šaliai ir kt., Vilnius
Siudikienė Alicija  (Valinčytė) - tapyba aliejumi. Vilnius
Skėraitytė Aldona   - tapyba aliejumi. Vilnius
Stašelytė Rūta   - grafika.Vilnius
Strazdas Robertas– medžio skulptūra. Vilnius
Surdokienė Bronė  - tradicinės vytos juostos. Alytus
Suveizdienė  Irena Antanina - tapyba pastele. Vilnius
Šalkovska Leokadija  - Vilniaus verbos. Vilnius
Šatas Viktoras   - tapyba aliejumi. Vilnius
Šedukis Kęstutis – tradicinė keramika. Vilnius
Šikšnys Valentinas  - tapyba aliejumi. Vilnius.
Širvydienė Laimutė  - tapyba akvarele, aliejumi, piešiniai. Vilnius
Šulcas Leonas    - keramikos dirbiniai. Vilnius
Tarabilda Aleksandras – medžio skulptūra. Vilnius
Umbrasienė Vanda – medžio skulptūra. Vilnius
Valdajevaitė Raisa  - tradicinės pirštinės. Vilnius
Valiukevičienė Zofija  - vytos, pintos tradicinės juostos. Vilnius
Valiukevičius Vitalis   - buitinė medžio drožyba. Vilnius
Valiukienė Birutė  - tapyba aliejumi. Utena
Valiulienė Irena  - tapyba aliejumi, tušu. Vilnius
Valiušis Vytautas – tradiciniai keramios dirbiniai, Utenos rajonas
Varaneckienė Genovaitė – siuvinėjimas: staltiesės, staltiesėlės, skarelės ir kt. Vilnius
Vasaitis Vygantas   - tradicinės keramikos dirbiniai. Vilnius
Vasiliauskas Vitas    - medžio skulptūra. Kybartai.   
Vasiliauskienė Živilė  - tapyba aliejumi. Vilnius
Verseckas Algirdas  - buitinė medžio drožyba. Vilnius
Vitaitė-Alesienė Vida   - tapyba akvarele. Aliejumi, grafika. Vilnius
Zacharova Irena  - tapyba. Vilnius
Zakarevičius Henrikas – medžio skulptūra. Utena
Žalalienė Jolanta  - tradicinės pintos juostos. Molėtų rajonas.
Žebraitienė Stanislava  - tapyba aliejumi. Druskininkai
Žemaitienė Alvyra– tapyba aliejumi. Utena
Žiagūnienė Ramutė  - siuvinėjimas, mezgimas, nėrimas. Molėtų rajonas


gimė 1932 m. Suvalkų mieste Lenkijoje. Nuo 1939 m. gyvena Vilniuje.  Nuo mažens Alicija domėjosi daile.   1952 m. baigusi Vilniaus  Salomėjos  Nėries gimnaziją,  įstojo į  Dailės  instituto grafikos specialybę.   Susiklosčius labai sunkioms  materialinėms  gyvenimo sąlygoms, studijas teko nutraukti,  nes reikėjo dirbti. Vėliau studijavo istoriją Vilniaus Universitete.

      Prie dailės Alicija sugrįžo tik išėjusi į pensiją.  1990 m.  pradėjo lankyti meno būrelį,  susikūrusį  Medicinos  bibliotekoje, o 1991m. -  Taurakalnio kultūros centro dailės studiją "Paletė",  vadovaujamą  tapytojo Rimo Bičiūno ir grafiko  Vladimiro  Nesterenkos.   Šią studiją Alicija su  didžiausiu  noru ir užsidegimu lanko  iki šiol.
2006 m. A. Valinčytė - Siudikienė buvo priimta į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. 2008 m. jai  suteiktas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos meno kūrėjos statusas.
      Nuo 1991 m. Alicija dalyvauja bendrose tautodailininkų parodose Vilniuje, Joniškyje, Raseiniuose,  Širvintose, Rokiškyje, Suvalkuose, Maskvoje, Peterburge, Novgorode, Medvežjegorske, Kaliningrade.
2013 m. už dalyvavimą respublikinėje Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ dailės parodoje Alicija apdovanota ženklu „Brandumos garbė“.
      2000 m. surengė pirmąją savo tapybos darbų parodą  Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. 
2008 m. – parodą Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Šv. Ignoto bažnyčioje.
2009 m. – parodą Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti Pranciškonų  rūmuose.
Ši paroda, eksponuojama Šlapelių muziejuje – ketvirtoji autorės personalinė paroda.
Apie 50 tapybos darbų Alicija yra padovanojusi artimiesiems ir
bičiuliams, gyvenantiems JAV, Norvegijoje ir čia, Lietuvoje.


   KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA

Gimiau 1937 m. Tauragėje inžinieriaus statybininko ir tekstilininkės šeimoje. Mama buvo baigusi privačią plataus profilio rankdarbių mokyklą, profesionaliai siuvo, siuvinėjo, nėrė vašeliu. Pirmuosius meninio siuvinėjimo įgūdžius gavau iš mamos, močiutės, kurios vakarais siuvinėdavo ir dainuodavo romansus ir liaudies dainas. 1951 m. baigiau 7 klases Kauno vidurinėje mokykloje ir įstojau į Kauno politechnikumą. 1956 m. buvau paskirta dirbti į Vilnių statybų technine prižiūrėtoja. Dirbdama 1960 m. įstojau į Kauno politechnikos instituto filialą Vilniuje. Baigiau 1966 m. ir įgijau inžinierės statybininkės specialybę. Dirbau projektavimo organizacijose, o į pensiją išėjau jau būdama Lietuvos Kurortų Valdymo Tarybos pirmininko pavaduotoja statybos reikalams. Nuo tada siuvu, siuvinėju, mezgu, neriu, komponuoju puokštes, dekoruoju skrynias, puošiu butelius, pinu juostas, marginu velykinius kiaušinius, fotografuoju, siuvu skiautinius, tapau ant šilko, kuriu rūbus ir aksesuarus „Avelono“ (tirpstančios plėvelės) technika, bandžiau rišti šiaudinius sodus.
1992 m. dalyvavau ,,Burda Moden“ surengtame konkurse ir buvau apdovanota už tautinių elementų pritaikymą modeliuose.
Nuo 1995 m. lankau Trečiojo Amžiaus Universitetą (TAU), nuolat dalyvauju ten rengiamose rankdarbių parodose. 15 metų buvau tautodailės fakulteto seniūnė, o 2015 m. man buvo suteiktas TAU garbės nario vardas.
2003 m. baigiau Vilniaus skiautininkų klubo ,,Urtė“ skiaučių meno ir technikos kursus, esu klubo ,,Skiautinukė“ ir Tautodailininkų sąjungos narė.  2004–2021 m. surengiau 36 autorines parodas Vilniuje, Jonavoje, Švenčionyse, Ukmergėje, ir kt. miestuose. Kelis metus iš eilės dalyvavau tarptautinėse tekstilės skiautinių ir aksesuarų parodose Rygoje „Tekstil mozaika“, savo darbus pristačiau Baltarusijoje bei Lenkijoje, du darbai buvo eksponuoti Dalaso Kultūros ir istorijos muziejuje (JAV), vienas pateko į įdomiausių darbų dešimtuką. Dalyvauju konkursinėse liaudies meno parodose „Aukso vainikas“. Nuo 2012 m. kuriu skiautinius japonų gyvenimo temomis, pamėgau XVI a. siuvinėjimo šilko juostelėmis techniką.
2008 m. man suteiktas Meno kūrėjo statusas. Dažnai esu kviečiama dalyvauti edukacinėse veiklose, mokau siuvinėti delmonus ir kepurėles. 2015 m. gavau Tautinio paveldo produkto sertifikatą.
Utenos kraštotyros muziejuje surengiau 3 parodas: 2016 m. vyko paroda, skirta mamos atminimui, kurioje buvo eksponuojami ir jos rankdarbiai; 2017 m. – paroda ,,Kryždirbystės motyvai skiautiniuose“; 2018 m. – paroda ,,Kalvių menas tekstilėje“. Paroda „Rytų saulė“ – jau 37-oji.
Namuose kiekviename kampelyje turiu po kokį rankdarbį, juos renkuosi pagal nuotaiką. Tik kai siuvu skiautinius, turiu juos pabaigti vienu ypu – kitų darbų tuo metu daryti negaliu!
Mano gyvenimo kredo gali būti posakis: „Gimimas yra laimė, o gyvenimas – didžiulis džiaugsmas“. Kad ir kas nutiktų, mano nuotaika visada gera – juk iš bet kokios situacijos yra išeitis. O gal atrasti vidinę rimtį ir stiprybę man leidžia kūryba?...


Medžio skulptūra, mediniai žaislai, muzikos instrumentai, inkilai

Gimė 1955 m. Baigė vidurinę mokyklą. Dirba kūrybinį darbą. Gyvena Vilniuje. Parodose dalyvauja nuo 1981 m., LTS Vilniaus bendrijos narys nuo 1982 m.
Suteiktas meno kūrėjo statusas.  Daugiau skaityti skyruje "Ape mus"

bugailskis

 

Jonas Bugailiškis Tautodailininkų sąjungos narys (nuo 1981 m.), 2005 metais Kultūros ministro įsakymu suteiktas–meno kūrėjo statusas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos (nuo 2006 m.); Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijos narys (nuo 2007m.) – medžio drožėjas, skulptorius, muzikos instrumentų, vaikų žaislų meistras.

Jonas Bugailiškis – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senųjų drožybos, muzikinių instrumentų gamybos ir žaislininkystės amatų puoselėtojas. Išduotti: 2010-02-09 tradicinių amatų meistro A kateg. pažymėjimas; 2015-12-09 ir 2009-11-13 atestuotas Tradicinių amatų meistro A kateg tautinio paveldo produktų sertifikatai.

 

J. Bugailiškis dar 1980 metais atgaivino lietuvių liaudies senuosius styginius, mušamuosius, pučiamuosius muzikos instrumentus. Meistro pagamintais lietuvių liaudies muzikos  instrumentais groja Vilniaus, Kauno, Rokiškio, Klaipėdos miestų folkloriniai ansambliai. Meistro kanklėmis grojama lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse. Nuo 1980 metų dalyvauja parodose, liaudies amatų festivaliuose: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Malaizijoje, Egipte, JAV.

Kalviškosios ir medinės kryždirbystės tradicijų tęsėjo Jono Bugailiškio monumentalios medžio skulptūros pastatytos: Lietuvoje – Berčiūnuose (Panevėžio raj.), Biržuose, Kryžių kalne (Šiaulių raj.), Rokiškyje, Šilutėje, Šalčininkuose, Utenoje, Vilniuje, Vilniaus raj. Marijampolio s. Galinių km., Molėtų raj. Trakų raj. Užugiriuose ir kt.), Jungtinėse Amerikos Valstijose – Detroite, Vašingtone, Vokietijoje – Kammerne, Baltarusijoje – Gervėčiuose.

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI