Šias parodas "neabejotinai galima pavadinti darbščiausių, kruopščiausių, kūrybiškiausių tam tikros apskrities žmonių neišsemiamu kūrybos šaltiniu, turtingu tautiškumo, dvasingumo ir tikrumo aruodu, kuriame kiekvienas darbas – tai minčių, gebėjimų, dvasinio polėkio ir kūrybiškumo išraiška“...

Vadovaujantis Lietuvos liaudies kultūros centro parengtais nuostatais, parodoų metu renkami geriausieji regiono meistrų sukurti darbai  konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainiko" nominacijai laimėti.