laimute 2021 m. rugsėjo 7-30 d. Telšių kultūros centre - autorinės kalvystės ir geležinių memorialinių viršūnių paroda Egidijaus Latėno "Šv. Mykolo Arkangelo atvaizdo interpretacija kryžių vėjarodėse".

laimute Rokiškio krašto muziejuje rugsėjo mėn. „Primityvioji tapyba. Penktoji respublikinė konkursinė paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti“.

laimute 2021 m. rugsėjo 3-30 d. Adomynės dvare - Odetos Tumėnaitės Bražėnienės "Karpinių ciklas Lietuvos dvarai" paroda.

laimute 2021m. rugsėjo 3-5 dienomis sostinėje šurmuliavo Vilniaus miesto festivalis ,,Sostinės dienos“. Visame Gedimino prospekte išsidėstė įvairias lauktuves pateikiantys menininkai, verslininkai, maisto gamintojai. Totorių gatvelėje įsikūrė tautodailininkų, sertifikuotų amatininkų alėja. 25 meistrai  demontravo savo sukurtus keramikos, medžio, tekstilės, juvelyrikos, karpinių, lino raižinių dirbinius.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Previous ◁ | ▷ Next

laimute 2021-08-29 Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčioje (Vilniaus rajonas) vyko verbų rišėjų susitikimas dėl pritarimo nominacijai „VILNIAUS KRAŠTO VERBŲ TRADICIJA“ teikti į Unesco reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Daugiau facebook'e

laimute 2021-08-12 Domininkonų vienuolyne (Kupiškio rajonas) vyko respublikinė popieriaus karpytojų stovykla ,,Karpiniai ir inovacijos”. Dalyvės iš Utenos, Kupiškio, Rokiškio, Kėdainių, Kauno, Anykščių karpė ir laminavo stalo puošmenas: staltieseles, takelius… Vyko jaunosios kartos tautodailininkės - meno kūrejos Adelės Bražėnaites pirmosios knygos ,,Grafikos darbų albumas “ sutiktuvės.
Sveikinome autorę, džiaugiamės puikiu rezultatu ir linkime sėkmės naujuose kūrybiniuose ieškojimuose.

laimute 2021 m. rugpjūčio 3-26 d. Ignalinos krašto muziejuje vyko Ignalino rajono konkursinė liaudies meno paroda "Aukso vainikas"

laimute 2021 m. Rugpjūčio 6-7 d.

Tapybos pleneras Vidurvasario spalvos, 21

Tarptautinis kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė“ sugrįžo į Druskininkus!
Rugpjūčio 6-7 d. nuo 11 iki 17 val. Pramogų aikštėje kalviai iš Lietuvos ir Latvijos demonstravo kalvystės amatą bei vedė edukacinius užsiėmimus. Plenere sukurtų darbų parodos pristatymas vyko rugpjūčio 8 d. 12.30 val. Amatų centre „Menų kalvė“.
Viso plenero metu dakyvavo garbingas svečias - etnologas, menotyrininkas, istorikas dr. Vytautas Tumėnas.
Projekto partneris - Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrija. Daugiau facebook'e

laimute    

laimute 2021 m. liepos mėn. Vilniaus rajone, Maišiagalos Houvalto dvaro Tradicinių amatų centre - meno kūrėjo Deivido Jotaučio personalinė liaudiškosios keramikos paroda ,,Praeities atspindžiai".

laimute 2021 m. liepos 1-31 Utenos krašto muziejuje veikė tautodailininkės Birutės Jadvygos Mickevičienės skiautinių paroda "Japonijos etiudai"

laimute 2021-07-16 Zanavykų muziejuje (Beržų g. 3, Lukšiai, Šakių rajonas), įvyko Respublikinio grafikos ir piešinių konkurso Romano Krasninkevičiaus premijai laimėti laureatų ir diplomantų kūrinių parodos uždarymas bei premijų ir diplomų įteikimas.

Labai džiugu, kad iš konkursinėje parodoje dalyvavusių 20 autorių, net 14 tautodailininkų yra mūsų bendrijos nariai. Patys didžiausi sveikinimai tautodailės veteranei, I-osios vietos laimėtojai Onai Pusvaškytei – Kaunas.

Mūsų bendrijos nariams: ODETAI TUMĖNAITEI Ž BRAŽĖNIENEI iš Utenos skirta II-oji vieta, ŽYDRONEI MAMENIŠKIENEI – iš Utenos rajono skirta III –ji vieta.

Vertinimo komisijos sprendimu, konkursinės parodos paskatinamieji Diplomai skirti:
LAIMUTEI BENEŠIŪNAITEI - FEDOSEJEVAI, Vilnius
KLAIDUI NAVICKUI, Vilnius
ADELEI BRAŽĖNAITEI, Vilnius
RITAI ŽUKAUSKAITEI, Vilnius
EUGENIJAI MARTINAITYTEI, Vilnius
KAZIMIERAI LYVIENEI, Vilnius
DEIVIDUI SINKEVIČIUI, Druskininkai

    

laimute 2021 m. birželio 27 - liepos 21 d. veikė tautodailininko – meno kūrėjo Deivido Jotaučio personalinė liaudiškosios keramikos paroda ,,Praeities atspindžiai" Vilniaus rajone, Maišiagalos Houvalto dvaro Tradicinių amatų centre.

Liepos 29 dieną paroda perkelta ir eksponavimui į Kaišiadorių rajoną, Žąslių kultūros centrą.
Apie parodą videoklipe https://youtu.be/phe1GbqDGg8

laimute Pskovo A. Puškino akademinio dramos teatro galerijoje „Cech“ (Ul. Puškina 13) Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Sankt Peterburge Rimgaudas Lošys kartus su vadovaujančia galerijai, Teatro direktoriaus pavaduotoja festivalių, gastrolių veiklos klausimams Marina Nikolaeva, dailininke Egle Šiožinyte ir Pskovo srities Lietuvių kultūros kūrybinės bendruomenės "Gintaras" pirmininke Marina Orlova birželio 25 d. atidarė parodą „Trapus grožis: verba ir sodas. Lietuvos tautodailė“, kuri čia veikė iki rugpjūčio 29 d. Paroda organizuota sveikinant Pskovo srities Lietuvių kultūros kūrybinę bendruomenę "Gintaras" veiklos 10-mečio sukakties proga.
Neordinari paroda pritraukė žiniasklaidos, vietos lietuvių, gyventojų ir institucijų vadovybės dėmesį. Tai pirmas kartas kai Pskove taip vaizdžiai yra pristatomos tokios Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado tradicijos kaip ,,Verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte“ ir ,,Šiaudų rišimo tradicija“.
Unikalią parodos kolekciją specialiai paruošė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos dailininkai ir meistrai, prie jos prisidėjo ir lietuviškų šaknų Peterburgo dailininkės, Eglė Šiožinytė (tapyba) ir Darja Gaivoronskaja (keramika). Senąsias technikas demonstravo virš 100 verbų, pagamintų daugiau nei 20-ties tautodailininkų ir meistrų. Naujas darbo su žolėmis technikas pateikia Romos Gudaitienės žydinčių gėlių, samanų, visžalių augalų paveikslai ir Linos Būdienės erdvinės žolynų kompozicijos. Didžiausio parodos sodo autorė geriausio šalies liaudies meistro nominacijos ,,Aukso vainikas“ laureatė Janina Pavliukevičienė, kuri šiemet švenčia 91-ąjį gimtadienį.
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge nuoširdžiai dėkoja Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos dailininkams ir meistrams!
Daugiau facebook'e

laimute 2021 m. birželio 16 d. autentiškoje Vilniaus Švč.Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje atidaryta popieriaus karpinių paroda „Sakralinė liaudies dailė. Karpiniai“, kuri atspindi šio žanro tradicijų tęstinumą, naujų formų ir temų plėtojimo raidą.
Parodos organizatoriai Vilniaus etninės kultūros centras ir Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija.
Parodoje dalyvauja 21 autorius iš įvairių Lietuvos vietų. Čia eksponuojama 50 paveikslų, dauguma jų sukurti per pastaruosius ketverius metus, išskyrus Laimutės Benešiūnaitės-Fedosejevos (2005 m.) ir Virginijos Jurevičienės (2014 m.) kūrinius.
Dauguma autorių, dalyvaujančių šioje parodoje, per ilgus kūrybos metus suformavo individualų stilių, kruopščiu darbu ir nuoširdžiu atsidavimu kūrybai pasiekė neįtikėtiną meistrystę. Karpiniai užburia aukštu techniniu atlikimo lygiu, ypatingu dėmesiu detalėms, ritmo pajautimu, linijų plastiškumu. Didžioji dalis karpinių dvispalviai, keli daugiaspalviai, negatyviniai arba pozityviniai, simetriškos ar asimetriškos kompozicijos.
Paroda atskleidžia sakralinės dailės tradicijos tąsą šiuolaikiniame liaudies mene, pristato autorių individualų temos suvokimą, jos plėtojimą, taikant įprastus meninės išraiškos būdus ir ieškant jų naujų formų.

Vilniaus etninės veiklos centras išleido parodos katalogą,,Sakralinė liaudies dailė. Karpiniai“.
Sudarytojoos: Edita Prelgauskienė, Ramutė Kraujalienė, Vilma Žukauskienė.
Įvadinį tekstą parašė Lietuvos nacionalinio  muziejaus muziejininkė Edita Prelgauskienė.

laimute 2021 m. birželio mėn. vyko Penktoji respublikinė  primityviosios tapybos  konkursinė paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti Gedimino pilies bokšte Vilniuje Daugiau

laimute 2021 m. gegužės  27 d. atidaryta tautinių juostų paroda A.A.Tamošaičių namuose, galerijoje ,,Židinys” Vilniuje.  Juostų paroda - tarptautinio folkoro festivalio ,,Skamba skamba kankliai” programos dalis.  
Parodos organizatoriai: Vilniaus etninės veiklos centras ir Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrija. Skaityti apie parodą

laimute 2021 m. balandis. Maišiogalos tradcinių amatų centre vyko paroda ,,GRAŽIAUSIA TRADICINĖ VERBA“, paskelbti laimėtojai ir prizininkai

laimute 2021m. balandžio 2-30 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko tradicinė Utenos tautodailininkų klubo ,,Svirnas“ darbų paroda-konkursas, ,,Aukso vainiko“ tautodailės darbų atrankai regioninei parodai.  Į parodą-konkursą pristatyti patys geriausi tautodailininkų darbai, dalyvavo 66 autoriai.

laimute 2021-04-02 Sankt Peterburge atidaryta paroda „Lietuvių Velykų tradicija“

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge kartu su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
ir Rusijos etnografijos muziejumi 2021 m. balandžio 2 d. 14.00 val. atidaro unikalią parodą „Lietuvių Velykų tradicija“, skirtą tradiciniams pavasario švenčių simboliams - Vilniaus krašto verbai ir sodui. Paroda atsidarys prieš pat Velykas ir veiks Rusijos etnografijos muziejuje (Inžinernaja g. 4/1) iki gegužės 2 d.
Tai pirmas kartas kai Sankt Peterburge tokiu mastu yra pristatomos 2 tradicijos įrašytos į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą: ,,Verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte“ ir ,,Šiaudų rišimo tradicija“.
Parodoje demonstruojami 38 meistrų ir dailininkų darbai: 150 verbų, pagamintos 26 meistrų, 26 sodai, pagaminti 8 meistrų, 16 unikalių kompozicijų iš žydinčių gėlių, samanų, visžalių augalų ir 6 erdvinės žolynų kompozicijos ir sodai, tematinė tapyba ir keramika. Tarp sodų autorių ,,Geriausio šalies liaudies meistro nominacijos ,,Aukso vainikas“ laureate Janina Pvaliukevičiene, kuri šiemet švenčia 91-ąjį gimtadienį. Ji parodai paruošė 5 didžiausius sodus.
Eksponatai šiai parodai specialiai paruošti Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos meistrų ir dailininkų.

Parodos dalyviai:

laimute 2021-01-20

Raudondvario dvare 16-oje respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje ,,Aukso vainikas", vilnietei tautodailininkei, popieriaus karpytojai Romai Gudaitienėi, skirtas specialus Lietuvos nacionalinio kultūros centro diplomas ,,Už precizišką karpimo techniką".

Foto Editos Meškonienės

laimute 2021-01-06  Lietuvos Nacionalinis kultūros centras paskelbė Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos AUKSO VAINIKAS 2020 laureatus:

I-oji vieta taikomosios liaudies dailės srityje pripažinta tautodailininkei, tautinių kostiumų audėjai BIRUTEI ANDRIJAUSKIENEI iš Zarasų (Utenos apskritis).

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene

KONTAKTAI