VERBŲ IR SODŲ PARODAI PETERBURGE (2021  BALANDŽIO 5  GEGUŽĖS 5)
DALYVIŲ SĄRAŠAS

Verbų rišėjai

1.DANUTA VIŠNEVSKA  VILNIAUS MIESTAS
2. AGATA GRANICKA
3. JUZEFA URBANOVIČ
4. FRANCIŠKA ZAPOLSKAJA
5. OLIA KUNICKA
6. LEOKADIJA ŠALKOVSKA
7. STANISLAVA VASILEVSKA
8. VIKTORIJA TATOL
9. JOVITA BALČIŪNIENĖ
10.RASA BALČIŪNIENĖ

11. IRENA JODKO        VILNIAUS RAJONAS
12. JANINA NORKŪNIENĖ
13. JANINA ZAMARA 
14. TERESA MICHALKEVIČ
15. IRENA KUNICKA
16. ALINA RYNKEVIČ –ALENCINOVIČ
17. RENATA RYNKEVIČ – JANČIAUSKIENĖ
18.STANISLAVA RYNKEVIČ
19. ZOFIJA ŠOCIK
20. NATALIJA MENŠIKOVA
21.VALERIJA GOTOVTIENĖ

22. EUGENIJA BAKŠIENĖ   VARĖNOS RAJONAS
23. EDITA KUŠLEIKIENĖ  UTENA
24. ZENĖ KARVELIENĖ  UTENA
25. IRENA POMARNACKA TRAKŲ RAJONAS
26. SILVESTRAS POMARNACKIS

SODŲ RIŠĖJOS

  1. ROMA GUDAITIENĖ       VILNIAUS MIESTAS
  2. DANUTĖ NORVAIŠIENĖ
  3. JANINA PAVLIUKEVIČIENĖ    ŠVENČIONIŲ RAJONAS
  4. IRENA EITMINAVIČIENĖ  UTENA
  5. AUDRA UDRIENĖ
  6. RAMUTĖ TUTINIENĖ
  7. MARIJA RINKEVIČIENĖ
  8. ZITA INDRIŪNIENĖ

ŽOLYNŲ PAVEIKSLAI ROMA GUDAITIENĖ  VILNIUS
ŽOLYNŲ KOMPOZIJOS  LINA BŪDIENĖ  VILNIUS