VILNIAUS APSKRITIES KONKURSINĖ LIAUDIES MENO PARODA

2012 m. spalio 16 dieną Vilniaus rajono Nemenčinės kultūros centre įvyko Vilniaus apskrities konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas-2012" laureatų paskelbimo šventė. vertinimo komisijos nuomone, 2012 metų Vilniaus apskrities geriausiųjų liaudies meistrų diplomus pelnė:

Kryždirbystė

I-oji vieta Pranas Petronis, Vilnius
II-oji vieta Kazimieras Tautvilas Radzevičius, Vilnius
III-oji vieta Kęstutis Norušis , Širvintos

Vaizduojamoji dailė

I-oji vieta  Aldona Skėraitytė, Vilnius. Tapyba
II-oji vieta Klaidas Navickas, Vilnius. Popieriaus karpiniai
III-oji vieta Joana Imbrasienė, Vilniaus rajonas. Popieriaus karpiniai

Taikomoji dailė

I-oji vieta  Genovaitė Varaneckienė, Vilnius. Siuvinėjimas
II-oji vieta Roma Gudaitienė, Vilnius. Šiaudiniai sodai
III-oji vieta Matilda Jucienė, Vilnius. Pintinės juostos.

Pirmųjų vietų diplomantams  buvo įteikti Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos prizai ,,Mažieji aukso vainikai". Autorė - tautodailininkė meno kūrėja Milda Gutauskienė.

Dėkojame Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ir Nemenčinės kultūros centrui už nuoširdžią paramą organizuojant regioninę liaudies meno parodą ,,Aukso vainikas - 2012".
Nuoširdų AČIŪ tariame visiems parodos dalyviams, bei Vilniaus apskrities rajonų savivaldybių administracijoms ir kultūros darbuotojams už indėlį telkiant liaudies meno mylėtojus.