Eil.
Nr.

Renginys

Kur

Kada

1.

Knygos ,,Šimtas Emilijos Navickienės pirštinių“ pristatymas, pirštinių paroda

Klaido Navicko popieriaus karpinių galerijoje Vilniuje

Sausis

2.

Paroda ,, Šiuolaikinė lietuvių liaudies tapyba ir popieriaus karpiniai“

Karelijos Respublika, Petrozavodsko Pedagoginės kolegijos patalpose. Parodą organizuojama kartu su LR
Generaliniu konsulatu Sankt Peterburge bei Petrozavodsko lietuvių nacionaline-kultūrine Autonomija. Projektas tęstinis.

Sausis

3.

Tapybos darbų paroda ,,Duona tapybos drobėse“

Klaido Navicko popieriaus karpinių
Galerijoje Vilniuje

Vasaris
4.

Michalinos Počiulpienės knygos ,,Molinių paukštelių giesmė“ pristatymas, švilpukų paroda.

Vilnius. Paroda Šv.Jonų bažnyčioje

Vasaris
5.

Sigito Juknevičiaus personalinė pynimo darbų paroda

Galerijoje ,,Verpstė“ , Vilnius

Vasaris

6.

Paroda ,,Šiuolaikinė lietuvių liaudies tapyba ir popieriaus karpiniai“

Medvežjegorske, Rusijos Federacija. Organizuojama kartu su LR Generaliniu konsulatu Sankt Peterburge
Bei vietos lietuvių nacionaline-kultūrine autonomija. Projektas tęstinis.

Vasaris

7.

Aldonos Mockuvienės tautinių juostų personalinė paroda

Galerijoje ,,Verpstė“ , Vilnius

Kovas

8.

Utenos ir Vilniaus regionų tapybos darbų paroda ,,Mano Lietuva“

Pranciškonų Rūmuose, Vilnis

Kovas

9.

Mindaugo Rutkausko švilpynių paroda

Klaido Navicko popieriaus karpinių galerijoje, Vilniuje

Kovas

10.

Liaudies meno paroda Atvelykio proga

Lietuvių centre prie Lietuvos Respublikos Ambasados Lenkijoje, Varšuva. Projektas tęstinis.

Balandis

11.

Skiautinių klubo ,,Rūta“ kolektyvinė paroda

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Gegužė

12.

Dalyvavimas tarptautiniame festivalyje ,,Skamba skamba kankliai“

Vilniuje

Gegužė
13.

Irenos Škiudienės personalinė pynimo darbų paroda

Galerijoje ,,Verpstė“ Vilniuje.

Balandis
14.

Tęstiniai edukaciniai projektai metų bėgyje: ,,Pažinkime savo tautos meną“

Eglės ir Eugenijaus Paukščių galerijoje ,,Molio laumė“
Klaido Navicko popieriaus karpinių galerijoje,
,,Amatų gildijoje“,
Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Utenos rajone Leliūnuose.

Birželis
15.

Projektas ,,Popieriaus karpiniai-savęs paieška“. Vadovė Laimutė Fedosejeva

Šv. Ignoto bažnyčios sekmadieninėje
mokykloje.

Birželis

16.

Projektas ,,Grįžimas prie šaknų“ kartu su Vilniaus suaugusių mokymo centru. Vadovė Vida Povilenskienė.

Vilniaus suaugusių mokymo centre

Birželis

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene