Jubiliejinė Petro Rutės tapybos darbų paroda

rute 2009 m. buvo Vilniaus krašto tautodailininkui – meno kūrėjui  Petrui Rutei  balandį sukako 75-ri gyvenimo ir 20 kūrybinio darbo metų.


Tai – savitas, gaivališkas, poetinės prigimties kūrėjas. Kaip yra pažymėjęs Vilniaus dailės akademijos profesorius Juozas Galkus, retas toks talentas prabyla vėlyvais gyvenimo metais. Meno žinovai pabrėžia, P. Rutės tapybos brandą ir simbolišką kūrybos kryptį. Dailininko kūrybai būdingi gausūs paveikslų ciklai. Jų temos ateina iš gilių pasąmonės klodų – tiek archetipinių, tiek šiandienos – ir suteikia erdvę filosofiniams apmąstymams. Menininkas sugeba pajungti sau artimas tapybos priemones tam, kad į kūrinį įrašytų savo fizines ir dvasines emocijas. Jis jautrus koloristas. Dailininko kūryba pasižymi estetine kultūra, originalia traktuote.

Jubiliejinė Petro Rutės tapybos paroda pristatoma 2009 m. balandžio 3d. 16 val. Mykolo Romerio universiteto I rūmuose. Paroda ilgalaikė.