Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų viešnagė Hamburge

     2017 m. birželio 9-11 dienosmis vyko 13-asis Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis ,,Draugystės tiltas“. Renginyje dalyvavo lituanistinių mokyklų auklėtiniai, mokytojai, tėveliai, kartu atsivežę ir jauniausius šeimos narius. Dalyvių – beveik 200:  iš Norvegijos, Švedijos, Airijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Austrijos, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Turkijos ir Vokietijos.  Renginio šeimininkai – Hamburgo lietuvių bendruomenė, veikianti įvairiomis kryptimis, besistengianti išlaikyti lietuvių kultūrą ir vienijantį tautiškumą ir tautinį identitetą.

Šių metų balandžio 28 d. Lietuvos edukologijos universiteto ,,Verdenės"  galerijoje įvyko Vilniaus miesto moksleivių liaudies dailės konkurso "Sidabro vainikėlis"  laureatų pagerbimo šventė. Komisija, įvertinusi konkursinę moksleivių liaudies dailės parodą, išrinko geriausius darbus ir paskirstė vietas:

 
Pirma kategorija ( 5-8 klasė)
 
I vieta 
Smiltė Šidlauskaitė (9m) tekstilė, mok. Birutė Lašinskienė
Elzė Mikalkėnaitė ( 10 m.) tekstilė mok. Birutė Lašinskienė
Paula Jurlina ( 13 m.) keramika, mok. Irena Pomarnacka

Juventa MUDĖNIENĖ   

2017 m. balandžio 22 d. Varšuvoje, Lietuvos kultūros centre atidaryta 12-oji lietuvių liaudies meno paroda, kurią organizavo Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija.

      Pasak bendrijos pirmininkės Ramutės Kraujalienės, ši graži tradicija – kasmet per Atvelykį, atvežti parodas iš Lietuvos ne tik džiugina, bet ir atskleidžia tautiečiams skirtingus liaudiškosios  kūrybos žanrus: keramiką, tapybą, tekstilę, kalvystę ir kt. Šiemet eksponuojami  popieriaus karpiniai. Parodoje „Lietuviški karpiniai: tradicijos ir dabartis“ pristatomi žinomų tautodailininkų, daugelį metų dalyvaujančių tarptautinėse parodose darbai, bei jaunų, dar nežinomų autorių šiuolaikinės vizijos, atskleidžiančios gražią modernumo ir tradicijos dermę.


Lietuvos ambasados Lenkijoje antrasis sekretorius Minijus Samuila, atidarydamas parodą, padėkojo svečiams iš Lietuvos už netikėtus atradimus žvalgantis po karpinių meno pasaulį: tokio simbolizmo, subtilumo, kruopštumo, iš tolo dvelkiančios rankų bei širdžių šilumos nesitikėjo pajusti daugelis žiūrovų.

2013 metų lapkričio 6 –30 dienomis Šv. Jono gatvės galerijoje Vilniuje (Šv. Jono g. 11, Vilnius) vyko

III respublikinė medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“.

A. Juškevičius - Nukryžiavimas K. Pautienius - Šv. Rokas V. Butkus - Šv. Pranciškus, 2011 m. konkurso nugalėtojo darbas V. Vasiliauskas - Rūpintojėlis
A. Juškevičius - Nukryžiavimas.JPG K. Pautienius - Šv. Rokas.JPG V. Butkus - Šv. Pranciškus, 2011 m. konkurso nugalėtojo darbas.jpg V. Vasiliauskas - Rūpintojėlis.JPG

zITA
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos ir Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijos nariai nuoširdžiai sveikina bendramintę,

Utenos krašto liaudies meno puoselėtoją ir tautodailininkų globėją Zitą Mackevičienę jubiliejaus ir garbingo LR Kultūros ministerijos aukščiausiojo apdovanojimo garbės ženklo

,,Nešk savo šviesą ir tikėk" įteikimo proga.

Linkime stiprybės, gražių darbų ir sumanymų ateityje. Mylime, apkabiname.

 

Dalia SAVICKAITĖ

     Vidurvasaris. Geri ūkininkai lanko laukus, pjauna pirmus rugių pėdus, tikrina jų brandą ir ruošiasi pasitikti naują derlių. Tokia diena kasmet būna ir kiekvieno žmogaus metuose, o vadinasi ji – gimtadienis. Tik žmogus kasmet nuima ne vienų konkrečių metų derlių, o visų prieš tai buvusių. Dosniai save dalinančiam žmogui kiekvieni pragyventi metai pripildo širdies aruodus dėmesio, atidos, pagarbos, artimųjų meilės, o iš praėjusių dienų tai grįžta lyg aidas ir atsimušdamas į talpias širdies aruodo sienas nugula ant jau surinktojo ankstesniais metais. Pagal nusistovėjusią tradiciją tas bendrystės turtas kas dešimtmetį kiekvienam Lietuvoje gyvenančiam tampa diena – jubiliejine švente, kuomet norisi dalintis, norisi matyti visus, kurie padėjo tapti ir būti dosniam, kuriems norisi padėkoti ir atsiprašyti už gal ne laiku ir ne taip pasakytą žodį, už tai, kad paguosdami, pasmerkdami, pagirdami ir paskatindami gyvenimo kelyje sutiktieji sukūrė žmogų, kurio širdies aruodai kupini sukaupto bendrystės džiaugsmo derliaus. Tokia diena į Zitos Mackevičienės „ūkį“ atėjo jau šeštą kartą. Kad ji turtinga žmonėmis, kurie džiaugiasi matydami ją, kuriuos nori matyti ji, pačiam liepos vidury (liaudyje dar Prapjovomis vadinama diena) liudijo į šventinio sambūrio vietą vedantis kelias, kuriam viena po kitos riedančios mašinos net neleido atsidusti...

REKVIZITAI

LTS VILNIAUS BENDRIJA


Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


MENO KŪRĖJŲ BENDRIJA


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

KUR MES ESAME


Vytenio g. 13 Vilnius
Tel.2339509  Mob. 869936016
Pirmininke Ramute Kraujaliene