LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS VILNIAUS BENDRIJA

Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrija

Jono Bugailiškio darbai

bugailiskis

Jonas Bugailiškis Tautodailininkų sąjungos narys (nuo 1981 m.), 2005 metais Kultūros ministro įsakymu suteiktas–meno kūrėjo statusas. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos (nuo 2006 m.); Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijos narys (nuo 2007m.) – medžio drožėjas, skulptorius, muzikos instrumentų, vaikų žaislų meistras.

Jonas Bugailiškis – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senųjų drožybos, muzikinių instrumentų gamybos ir žaislininkystės amatų puoselėtojas. Išduotti: 2010-02-09 tradicinių amatų meistro A kateg. pažymėjimas; 2015-12-09 ir 2009-11-13 atestuotas Tradicinių amatų meistro A kategorijos tautinio paveldo produktų sertifikatai.

kanklesJ. Bugailiškis dar 1980 metais atgaivino lietuvių liaudies senuosius styginius, mušamuosius, pučiamuosius muzikos instrumentus. Meistro pagamintais lietuvių liaudies muzikos  instrumentais groja Vilniaus, Kauno, Rokiškio, Klaipėdos miestų folkloriniai ansambliai. Meistro kanklėmis grojama lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse. Nuo 1980 metų dalyvauja parodose, liaudies amatų festivaliuose: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Malaizijoje, Egipte, JAV.

Kalviškosios ir medinės kryždirbystės tradicijų tęsėjo Jono Bugailiškio monumentalios medžio skulptūros pastatytos: Lietuvoje – Berčiūnuose (Panevėžio raj.), Biržuose, Kryžių kalne (Šiaulių raj.), Rokiškyje, Šilutėje, Šalčininkuose, Utenoje, Vilniuje, Vilniaus raj. Marijampolio s. Galinių km., Molėtų raj. Trakų raj. Užugiriuose ir kt.), Jungtinėse Amerikos Valstijose – Detroite, Vašingtone, Vokietijoje – Kammerne, Baltarusijoje – Gervėčiuose.

  Menininkas yra vienas iš Angelų kalvos Trakų raj., Trakų sen., Būdos k., kalvos kūrėjų.

    Lietuvos kultūros fondo lėšomis sukurta skulptūrų kompozicija „Paukščiai sugrįžta, o žmonės?“  Galinių kaime, Marijampolio seniūnijoje, Vilniaus raj.   Skulptūrinę kompoziciją „Paukščiai sugrįžta, o žmonės?“ sudaro dvi skulptūros „Meilė“ ir „Skrydis“. Skulptūrų kompoziciją „Gandrinės ir 40 paukščių sugrįžta“ sudaro skulptūra „Ornitologas“ ir inkilų miško paukščiams bei gandrui kompozicija.

J.B.studija3 

Nuo 2005 m. įsigytoje apleistoje sodyboje menininkas įsirengė primityvias dirbtuves muzikos instrumentų gamybai ir kryždirbystei. Kalvystės ir kryždirbystės veikla užsiima sodyboje Galinių km., Marijampolio seniūnijoje, Vilniaus rajone, kurioje gyvena. Sodyboje organizuojamos kalendorinės šventės vaikams ir kaimo bendruomenei. Viena ryškesnių veiklų yra inkilų kūrimas. Kartu su ornitologais išnagrinėta, kokiuose inkiluose kokia rūšis gyvena. Suderina ornitologiją ir v     1992-2001 metais veikusios Lietuvos tautodailės fondo galerijos „Kuparas“ interjero autorius, nuolatinių teminių parodų sumanytojas ir dalyvis. Savo dirbtuvėse Aušros vartų g. 17-10, Vilniuje sukaupęs gausų Rokiškio ir Kupiškio rajonų senovinių buities reikmenų rinkinį. Dirbtuvių kieme menininkas kasmet rengia rekreacinius, edukacinius renginius vaikams, jaunimui ir miestelėnams. Nuo 1999 m. kovo 11 d. į dirbtuvių kiemą sukviečia Vilniaus senamiesčio vaikus ir moko juos gaminti inkilus. „Paukščių šventėje“ dalyvauja menininkai, kuriantys paukščius, ornitologai, naminių paukščių augintojai. Šventės metu pagaminti inkilai keliami į senamiesčio skveruose augančius medžius.

     J. Bugailiškis gilinasi į lietuvių liaudies meno ištakas, iškiliausių meistrų braižo paslaptis. Skaitė paskaitas ir vadovavo praktiniams užsiėmimams etninės muzikos ir kultūros seminaruose bei kursuose Biržuose, Kelmėje, Vilniuje, Kamerne (Vokietija), Detroite (JAV). Savo kūryboje remiasi šimtmečių tradicijomis, pagal kurias interpretuoja savo idėjas, mintis, prasmės raišką.

     Muzikos instrumentus, vaikų žaislus, skulptūrėles drožia Aušros vartų g. 17-10 esančiose kūrybinėse dirbtuvėse. Siekiant perteikti etninės kultūros savitumą, burti mokyklų bendruomenes šiose kūrybinėse dirbtuvėse vykdoma svarbi misija – ugdyti ir stiprinti mokinių tautinių vertybių suvokimą. Šiam tikslui įgyvendinti kuriamos edukacinės programos, kurios grindžiamos tuo, kad dirbtuvių muziejuje eksponatai ne tik rodomi, bet ir naudojami užduotims, žaidimams, juos galima liesti, išbandyti. Mokiniai mokomi patys pasigaminti piemenėlių muzikos instrumentus. Dirbtuvėse sukaupti eksponatai, medžiaga ir jose įgyvendinamos edukacinės programos padeda mokiniams įgyti savas vizijas ir fantazijas, savą supratimą apie tautos praeitį. Vilniuje, Aušros vartų g. 17 kieme šventinis šurmulys vyksta tradicinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ bei tarptautinio senosios muzikos festivalio „Griežynė“ metu. Susipažinti su tautodailės atsiradimo procesu atvyksta turistai, miestelėnai, ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų mokiniai.
      Jono Bugailiškio dirbtuvėse lankosi į Lietuvą atvykstantys kitų šalių oficialūs asmenys, vadovai, karaliai, karalienės. Katedros aikštėje pristatė senuosius muzikos instrumentus į Lietuvą su valstybiniu vizitu atvykusiam Japonijos imperatoriui. Menininko sukurtų skulptūrų, muzikos instrumentų, vaikų žaislų įsigijo Lietuvos nacionalinis, Lietuvos dailės, Rokiškio kraštotyros, Balzeko (JAV), Kuala-Lampuro (Malaizija), MIN-Musical Instrumentų muziejus (Pasaulio pirmasis globalus muzikos instrumentų muziejus Arizonoje) muziejai. Nemažai sukurtų vaikų žaislų, skulptūrų, muzikos instrumentų yra šalies ir užsienio piliečių privačiose galerijose.

     Jonas Bugailiškis gerai žino mugių specifiką: kūrinių eksponavimą ir bendravimą su visuomene. Jono Bugailiškis ne kartą atstovavo Lietuvą įvairiuose renginiuose (Vokietijoje, Lenkijoje, Austrijoje). Menininko parengtus stendus labai mėgsta vaikai. Susirinkus keletui vaikų menininkas juos suburia į muzikinį kolektyvą arba organizuoja įvairius konkursus (kieno tik ką pasigamintas muzikos instrumentas skleis įvairesnius garsus, kieno „vilkelis“ ilgiau suksis, kas trimitą garsiau išpūs, kieno „kinkinys“ pirmas atvažiuos, kas greičiau vežimą pakraus, ir kt.).
Jonas Bugailiškis savo kūriniais ne kartą yra pristatytas Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos TV žiūrovams, leidinių apie tautinį paveldą ir turizmą skaitytojams.

     Jonas Bugailiškis ne kartą buvo apdovanotas šalies kultūros įstaigų padėkos raštais, tapęs konkursų laureatu.
Plačiau apie menininką galima susipažinti Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinių serijos „Tradicijos ir dabartis“ išleistoje knygoje „Liaudies meistras Jonas Bugailiškis kryžiai, skulptūros, muzikos instrumentai, kaukės, žaislai, inkilai“.

SVARBIAUSIOS  JONO BUGAILIŠKIO KŪRYBINĖS VEIKLOS PRIPAŽINIMO DATOS 2015–2020 METAIS:
2015 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėkos raštas
2015 m. – Lietuvos Respublikos Seimas Jonui Bugailiškiui, Lietuvos kryždirbystės tradicijų tęsėjui, tautodailininkui, – už nuopelnus Lietuvos kultūrai, Lietuvos vardo garsinimą, už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, nuveiktus prasmingus darbus etninės kultūros baruose 2015-06-17
2015 m. – Liaudies kultūros centro direktoriaus padėkos raštas
2016-2019 m. – Kaziuko mugės organizatorių padėkos raštai
2017 m. ir 2019 m.  Angelų kalvos organizatorių padėkos raštas (Trakų r., Būdos k.)

EDUKACINĖS PROGRAMOS kūrybinėse dirbtuvėse (Galinių g. 99, Galinių km., Marijampolio sen., Vilniaus r. ir Aušros vartų g. 17-10, Vilnius)
Kiekvienais metais organizuojamos mokykloms pagal išankstinį susitarimą nuo:
kovo 25 d. iki gegužės 1 d. „Pavasarį atneša paukščiai“ (nuo 2013 m.) 
rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d. „Senieji naujieji muzikos instrumentai vaikams“ (nuo 2014 m.)
gruodžio 1-23 d. „Advento-Kalėdų laikotarpis ir vaikų žaislai“ (nuo 2012 m.)
2020 m. kovo 10 d. Ožkabaliuose J. Basanavičiaus gimtinėje 40 –ies Paukščių dienai skirta edukacinė programa

PARODOS:
Nuo 1979 m. dalyvauja parodose, liaudies amatų festivaliuose: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Malaizijoje, Egipte, JAV.
Nuo 1986 m. atstovauja Lietuvos tradicinę kultūrą tarptautiniuose renginiuose (atstovauta daugiau nei 20-tyje renginių):
2015 m. birželio 23 d. – Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1 Vilnius. Parodos atidaryme dalyvavo per 150 šeimų, t. y. apie 300 asmenų. Daugkartinio derinimo su muziejaus darbuotojais dėka buvo nutarta atspindėti visus mano kūrybos žanrus: kryžiai, skulptūros, muzikos instrumentai, kaukės, žaislai, inkilai. Parodos atidarymas vyko Joninių dieną, po atidarymo visi buvo pakviesti į Galinių km. tradicinę Joninių šventę.
2015 m. liepos 15 d. – Aušros vartų g. 17-10 studijoje Kalviški kryžiai ir saulutės.
2016 m. rugsėjo mėn. – Tarptautinio instrumentų folkloro festivalio „Griežynė“ organizuota paroda
2016 m. lapkričio 4- gruodžio 30 d. – Rokiškio krašto muziejuje Tautodailininko Jono Bugailiškio kūrybos darbų paroda
2017 m. sausio 3-vasario 28 d. J. Bugailiškio kūrybos darbų paroda Amatų centre Uoginiuose, Kupiškio r.
2018-06-30 iki 2018-08-01. „Paukščiai sugrįžta, o žmonės?“ projekto pristatymo fotografijų paroda Vilniaus urėdijos filialo Parudaminio girininkijos muziejuje (nuotraukų autorius Antanas Šeronas).
2018-07-02 Dainų šventės proga Liaudies meno paroda  „Gyvos jungtys“ Vilniuje, švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje.
2018-07-04 – Lietuvos dainų šventei „Vardan tos… ... Muzikos instrumentų paroda Lietuvos nacionalinis muziejus
2019-07-04 - Ignalinos krašto muziejuje Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda LIETUVIŲ TRADICINIAI MUZIKOS
1979-2019 m. Lietuvoje (Verbų sekmadienis, Kaziuko mugė, festivaliai „Skamba skamba kankliai“, „Baltica“,  „Griežynė“, LITEXPO organizuojamose parodose ir kt.)
2019 m. rugpjūčio mėn. Liublino Unijos 450 metų jubiliejaus „Nuo Liublino unijos iki Europos Sąjungos” renginių ciklo „Kultūros dirbtuvės Liubline“ ir  JOGAILAIČIŲ MUGĖ / rugpjūčio 16-18 Liubline (Lenkija)  dalyvis.
2020 m vasario 16 d.– kovo 16 d.  Šalčininkų kultūros centre Lietuvos nacionalinis muziejus pristato kilnojamąją parodą „Lietuvių tradiciniai muzikos instrumentai“
2020 m. kovo 10 d.- gegužės 1 d. Skulptūrinių inkilų paroda  Ožkabaliuose J. Basanavičiaus gimtinėje 40 –ies Paukščių dienai
2020 m. rugpjūčio 6 d. Kryžių kalne, Šiaulių raj. pastatyta Šv. Roko skulptūra
2020 m. Šv. Roko skulptūrą pašventino Kryžiaus kalno vienuolyno vienuoliai.

Ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus pristatanti medžiaga (2015-2020)

 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija
Saskaitos Nr. LT767044060000319703  į.k. 193026218


Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija
Sąskaitos Nr. LT927044060007883669   į.k. 300620716

Vytenio g. 13, Vilnius LT-03112, Lietuva.

Pirmininkė Ramutė Kraujalienė
ramute.kraujaliene(eta)gmail.com

Tel. 2 339 509 Mob. 8 699 36 016